AGERA!

En handlingsplan om vår kulturmiljö som en avgörande faktor i omställningen till ett hållbart samhälle.

”En omställning från nybyggnad och rivning till tillvaratagande av befintliga resurser är sannolikt den största förändringen av arkitektens yrkesroll sedan 1930”. Så inleder Emina Kovacic, ordförande för Sveriges Arkitekter, sitt förord till handlingsplanen AGERA!. Hon är inte ensam om att utrycka att 1900-talets storskaliga samhällsbyggande i vår samtid mer och mer kommer att förändras till en mer förvaltande fas, vilket kommer innebära en förändrad syn på vad som ingår i våra roller som arkitekter. Både teoretiskt och rent praktiskt handlar det om att istället för nyproduktion i betydligt större grad att utgå ifrån, skapa, förädla och förnya arkitekturen i redan befintliga miljöer. Hur vi lyckas med det kommer, enligt Emina Kovacic, att avgöra vår framtida arbetsmarknad och dessutom påverka och sätta ny prägel på utbildningar och branschutveckling i allt från process och regelverk till synen på vad kvalificerad arkitektur kan vara. Jag och många med mig är nog benägna att hålla med henne. Och det kommer beröra kårens samtliga inriktningar – husbyggnad, inredning, landskap och planering. 

AGERA! har tagits fram av Sveriges Arkitekters kulturmiljöråd 2021–23. Planen är uppdelad i fem punkter (utbildning, professionalisering, nämnder och utskott, branschsamverkan samt upphandling och uppdragsutveckling). Vårt förhållande och synsätt på kulturmiljö har av kulturmiljörådet identifierats som en av de övergripande strategiska frågorna både för omställningen till ett hållbart samhälle och arkitektens position i branschen. Fokus har legat på hur kulturmiljö ska ges ökad synlighet och hur kompetensutveckling av arkitekter kan breddas. AGERA! presenterades i olika forum våren då den lanserades 2023, men som så ofta försvinner publikationer och rapporter av detta slag ganska ofta i det stora informationsbruset som dagligen omger oss.

Uppsala stadsteater, arkitekt Studio Feuer. Foto: Mikael Olsson

Här kan du läsa AGERA! i sin helhet. Skriv gärna ut och lägg den i fikarummet. Den är på behändiga 14 sidor och ”Inifrån och ut – utifrån och in”, om inredningsarkitektens roll, står att läsa på sidan 12. AGERA! räddar inte världen och du behöver inte hålla med om det som står listat, tvärt om, tänk själv, lägg till, formulera om. Men jag anser att resonemangen ger en lättöverskådlig och välformulerad utgångspunkt för att med både branschkollegor, beställare och möbelproducenter prata om hur vi bättre kan förvalta det som redan finns. Det är hög tid att vi gemensamt tar oss an utmaningen. Och att ha en plan är ju bra, om den är bra.

Här kan du ladda ner AGERA! som pdf.

https://www.arkitekt.se/app/uploads/2023/04/Kulturmiljoradet13.pdf

Matilda Stannow

29 jan 2024