140 inredningsarkitekter samlade

I går gick temadagen ”Den Tredje Huden” av stapeln på Konstakademien i Stockholm. Cirka 140 yrkesverksamma inredningsarkitekter och studenter närvarade för att lära av varandra och stärka sin kår.

Akademin för inredningsarkitektur är en av Sveriges Arkitekters fem akademier. Som ett steg i akademins uppdrag att föra Sveriges inredningsarkitekters talan och stärka inredningsarkitektkåren i landet anordnades denna akademi en temadag. På Konstakademien mitt i Stockholm samlades igår 140 yrkesverksamma inredningsarkitekter och studenter för att samtala, lyssna och lära sig om ämnet inredningsarkitektur. Detta var ett av tre seminarier som Akademin planerar att genomföra.

Franz James föreläser om inredningens betydelse i låsta vårdmiljöer

Under dagen hölls flera föreläsningar av bland annat Juhani Pallasmaa, Sanna Wåhlin, Franz James och Ulrika Wänström Lindh. Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson presenterade vad förbundet gör för sina inredningsarkitekt-medlemmar. Även en workshop genomfördes där deltagarna i smågrupper diskuterade inredningsarkitekturen som ämne och yrke, på olika vis. Slutsatserna presenterades på flera olika posters och kommer att sammanställas av Akademin för inredningsarkitektur och skickas ut till alla deltagare inom kort. 

Amanda Ostwald

16 apr 2019